Trikerka a komorní hra - krajské kolo (hoboj a fagot)

Trikerka Amy hraje na fagot třetím rokem. Občas si střihne nějakou soutěž. Tentokrát šlo o novou zkušenost při komorní hře ve dvou.