TRIKERKY na pouti - Sázava 2021

 To si takhle jedete jako spolujezdkyně třímístnou tříkolkou směrem na Sázavu. Nic nemáte v plánu a najednou se objeví pouť. Tak řidiče necháte u triku a oblečeny v kůži si ve 40° vedru jdete zařádit na atrakce.